Małgorzata Rukszan

Małgorzata Rukszan

„Magic Pencil” to nazwa przedstawionego dzisiaj dzieła młodej artystki Małgorzaty Rukszan. Malarka przez swoja twórczość pozwala odbiorcom przenieść się do baśniowego świata wyobraźni.