waldemar borowski

Waldemar Borowski

W dzisiejszej odsłonię młodej sztuki prezentujemy prace Waldemara Borowskiego, którego stacja ARTE zaliczyła do czołówki najbardziej obiecujących artystów Europy młodego pokolenia.
Jego prace z pogranicza surrealizmu, podejmują tematykę bliską współczesnemu człowiekowi.
Tym razem, odpowiedzialności za przywództwo. Odpowiedzialności za słowa, czyny, których słuchają i w które wierzą inni.