Paulina Moczyńska

Paulina Moczyńska

Dzisiejszym obrazem autorstwa Pauliny Moczyńskiej, młodej artystki o bardzo szerokich zainteresowaniach, chcemy zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza i wymierania roślin w Polsce.
Paulina Moczyńska Ukończyła studia Kulturoznawcze na Uniwersytecie Gdańskim, Twórczego pisania na Uniwersytecie w Łodzi, Pisarstwa Artystycznego na Uniwersytecie warszawskim, a przede wszystkim Malarstwa i rysunku na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Jednak to nie sztuka, a przekaz jaki niesie, przynajmniej w naszym odczuciu, jest głównym tematem naszej kolekcji.
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce, niestety, należy do  jednych z najwyższych w Europie. Na obszarach aglomeracji miejskich notowane jest stężenie dwutlenku węgla, siarki, azotu oraz pyłów, przekraczające dopuszczalne normy. Zanieczyszczenie wpływa  niekorzystnie na zdrowie człowieka, a także na rośliny i zwierzęta. Skutki najlepiej są widoczne na przykładzie naszych zielonych płuc – lasów. Od dawna były one podatne na choroby i uszkodzenia, ale nigdy nie notowano tak dużej degradacji, jak w chwili obecnej.
Niestety aż na 27% obszaru Polski jakość środowiska zagraża zdrowiu człowieka, co więcej prawie 1 mln osób pracuje w warunkach, która są niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Przejawia się to zwiększonym ryzykiem zachorowalności na nowotwory, choroby krążenia i przewodu pokarmowego.