magdalena makowska

Magdalena Makowska

Przedstawiamy dzieło Magdaleny Makowskiej, absolwentki Opolskiego Instytutu Sztuki. Artystka specjalizuje się w malarstwie karykaturalnym, jej dzieła powstają z wnikliwej obserwacji ludzkich cech i zachowań. Dzięki temu na jej obrazach możemy obserwować całą paletę emocji.