Odpocznij w swój sposób
Odpocznij w swój sposób
Obraz Sylwetra Stabryły, jeden z jego wczesnych obrazów, kiedyś stanowił czesc jednego z pomieszań dostępnych publicznie, budził zawsze mieszane uczucia.
Ale czyż nie o to chodzi w sztuce?
Z jednej strony poza pełnej skupienia jogi, synonimu zdrowego podejścia do życia.
Z drugiej strony, palenie papierosa, wyznacznika czynnika ryzyka choroby naczyń tętniczych (zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu).
Dualizm sytuacji, zestawienie zachowań prozdrowotnych z czynnikami ryzyka zawału serca, czy udaru mózgu, budził emocje.
A jak Państwo to odbierają?
Dla mnie ten oksymoron malarski jest najlepszym odzwierciedleniem naszych czasów, sposobów podejścia do odpoczynku.
Jedni odpoczywają dbając o zdrowie, inni trując się, ale relaksując….
Nie potępiam, czy pochwalam żadnego z nich, w życiu należy dążyć do sytuacji, w której uzyskujemy spokój ducha, w której relaksujac się nabieramy silu na nowe zadania, jakie postawi przed nami nadchodzący czas.
Autorem obrazy jest urodzony w  Brzostwie w roku 1975 Sylwester Stabryła. Pan Sylwester ukończył   Katedręb Sztuki Politechniki Radomskiej  w roku 2002. Zdobył  dyplom  z malarstwa u prof. Andrzej Gieraga,a  aneks z grafiki u  prof. Krzysztof Wyznera.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:
– Międzynarodowe Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt , Przemyśl  2015 – nagroda specjalna.
–  Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin 2012 – nominacja do nagrody
–  „Materia Medicinalis, Materia Artificialis”, Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum , 2011 – Grand Prix
–  IV Ogólnopolski Konkurs im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy, Triennale Malarstwa Częstochowa, Galeria Częstochowska, 2010 – nominacja do nagrody
– XI Biennale Plastyki Krośnieńskiej ,  BWA Krosno, 2010 – wyróżnienie